neljapäev, oktoober 02, 2008

Veel üks siuts

Kardinad tuleb ruttu ette panna. Jälle üks vaene linnuke sai peapõrutuse. Seekord isegi ei tea, kes ta olla võiks. aga väga pisikene on ta. Õnneks kosus ka tema ja lendas ära varsti.

5 kommentaari:

r. ütles ...

pea peal on nii iseloomulik vööt, et arvan selle pöialpoisiks,
juhul kui sa teda ise ära ei kaunistanud

Anonüümne ütles ...

Kardinate ettetõmbamise asemel on üks variant aknale nt kollaseid märkmepabereid kleepida - ka siis ei lenda linnud vastu akent
Sots

Eiku ütles ...

Et siis Eesti kõige väiksem lind? Hästi juhtus :)

Meenub anekdoot, mille püändiks on "... jual tänatud, et lehmad ei lenda!" Teil vist ka hea, et suuremaid tegelasi maja juures ei lenda ;)

Jutupaunik ütles ...

No tagahoovis on ka kurge nähtud. Seega pole probleemi. Lehm on siinkandis kahjuks jah haruldus :)

Anonüümne ütles ...

´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´o77¶øo7¶7´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¢ø¢ø¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶øø¢o7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´o¶o¢ø´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶øøøo´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´o¶o$øøø´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´$ø¢¶oø¶7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´ø¶øø¶¢o7´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´7ø77o$´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´$ø¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶øø¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¢$¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´ø¶o¶¶¢´´´´´´´´´´´´´
´ø¶¶¶¶´´´´´´´ø¶7¶¶$´´´´´´´´´´´´´
´¶¶$¶¶´´´´´´´$¶o¶$$´´´´´´´´´´´´´
´¶¶øø¶´´´´´´´ø¶ø¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´¶¶øø¶¶´´´´´´¢$¢¶¶ø´´´´´´´´´´´´´
´ø¶$ø$¶¢´´´´´$¶oø¶¶´´´´´´´´´´´´´
´1¶¶øø¶¶o´´´´oøo¶¶¶´´´´´´$¶¶¶ø´´
´´¶¶øøø¶¶¶¶¶¶$øo$ø¶´´´´´ø¶7´ø¶´´
´´´¶¶ø$¶´¢¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´´
´´´ø¶$$¶´´´´´ø$o¶$¶´´´´¶¶o´´¶o´´
´´´´¶¶$¶¶´´´´¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´7¶´´´
´´´´´¶¶$¶o´´´1777177¢o1´´´´¶o´´´
´´´´´´¶ø¶¶´´77´´o´´´´´´´´´¶¶´´´´
´´´´´´¶ø$¶$1¶¶¶¶¶¶¶¶71´´´¶¶´´´´´
´´´´´´¶øø¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´
´´´´´1¶øø¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶o´´´´´
´´´´7¶¶ø$¶´´oøøø¶¶¶¶´´´7´¶o´´´´´
´´´o¶¶øø¶¶´´øø´´´´´´´´1ø$¶¶o´´´´
´´1¶¶øø¶¶o´1¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´¶ø¶¶´´´
´´¶¶øøø¶ø´´´´´´´$$¶¶´´´´´´´´¶¶´´
´ø¶$øø$¶´´´´17´´7´´´´´´´´´´´7¶ø´
´¶¶øøø$¶´´´´´o1´o´11´´´´´´´´´¶¶´
´¶¶øøøø¶ø´´´´´´´1´´´´´´´´´´´´7¶´
´¶¶øøøø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶´
´¶¶øøøøøøøøø$$$ø$$$ø$øø¶¶¶ø´´´¶7
´ø¶¶øøøøøøø$$¢ø$¶1¶$$¶ø¶1$¶¶7$¶´
´´ø¶¶¶$øøøø$øø¶¢¶oø$$$ø$´o¶¶¶¶´´
´´´´$¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´1oooooøøooooo77´´

WOW WHAT A BEAUTY I LIKE YOURS CHOICE THANK YOU
VERY MUCH FOR NICE BLOG. TAKE CARE,BEST WISHES.

SEE MY WORLDS BEST COOL PHOTOS BANK!

NOW COLLECTION OF WORLD'S BEST PHOTOS
IN ONE PLACE.

NOW VISIT ALL MY BLOG AND ENJOY

COOL PHOTOS BANK

WORLD'S BEST DREAMY PHOTOS

NATURE OF GOD

WORLD'S BEST WILDLIFE PHOTOS

HOT HOT DESI